SWEDISH FILMSHOW BABEL FILM, SVT.

Stellan Skarsgard praises Malin Levanons character work in Drifters, Babel Bio, Svt. "Det ska du ha en Guldbagge för". Stellan Skarsgård om Malin Levanon's rollprestation i Tjuvheder.